The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17136
Title: Керований симетричний дебалансний віброзбуджувач (Пат. на винахід № 117408)
Authors: Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Скварок Ю. Ю.
Keywords: Керований симетричний дебалансний віброзбуджувач
Date of publication: 2018-08-27 15:43:16
Last changes: 2018-08-27 15:43:16
Year of publication: 2018
Summary: Винахід належить до вібраційної техніки і може використовуватись для збудження коливань (вібраційного приводу) технологічних машин у таких галузях як машинобудування та приладобудування, а також в гірничо-переробній, харчовій, хімічній промисловостях та сільськогосподарському виробництві.
Керований симетричний дебалансний віброзбуджувач складається із корпусу, в якому на підшипниках встановлено привідний вал з двома нерухомими відносно нього дебалансами, центри мас яких і вісь привідного вала лежать в одній площині, а по обидва боки від кожного нерухомого дебалансу розміщено по парі рухомих дебалансів з механізмами регулювання їх положення, причому механізми регулювання положення рухомих дебалансів жорстко кінематично зв`язані у кожній парі та між парами і отримують переміщення вздовж осі привідного вала від механізму гвинтової подачі з приводом від крокового двигуна, згідно з
винаходом, по обидва боки від кожного нерухомого дебалансу на привідному валу виконано по парі діаметрально протилежних зустрічно напрямлених наскрізних спіральних пазів, що мають довжину рівну половині кроку гвинта, а механізми регулювання положення рухомих дебалансів виконані у вигляді проміжних циліндрів, розміщених в пазах і зв`язаних з рухомими дебалансами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17136.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117408 UA, МПК B06B 1/16. - № a 2016 13664 ; заявл. 30.12.2016 ; опубл. 25.07.2018, Бюл.№ 14. - 6 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17136.pdf Size : 367523 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska