The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20336
Title: Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку
Authors: Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г.
Keywords: контракт, контрактація, реляційний контракт, опортунізм, бенефеціарії, реципієнти, ефективність ринку
Date of publication: 2019-05-13 15:21:29
Last changes: 2019-05-13 15:21:29
Year of publication: 2018
Summary: У статті розкрито еволюцію поглядів на сутність і роль категорії «контракт» у контексті сучасних економічних досліджень. Досліджено сутність різних теорій, що побудовані на різноманітних підходах до ідентифікації ролі контрактів у економічних системах. Зміст дефініції «контракт» змінювався залежно від низки економічних, політичних та соціальних чинників, а його трактування зумовлене приналежністю науковців до певного напряму економічної теорії. Розкрито сутність основних типів контрактів в економіці. Досліджено, що у теорії контрактів відбувалася трансформація концепту про зміст ідеального економічного контакту у напрямку «класичний – неокласичний – реляційний» контракт, що історично передбачало перегляд принципів фіксації, оцінювання, вирішення та використання потенціалу економічних конфліктів у багатосторонніх економічних угодах. Підкреслено важливість та необхідність наукових досліджень в галузі практичного запровадження реляційних контрактів. Доведено визначальну функціональну роль контрактації соціально-економічних відносин учасників ринку як безпосереднього фактору економічної ефективності ринку. Розроблена матриця функціональної контрактації ринку передбачає співвідношення між задачами, функціональним алгоритмом, принципами та суб’єктно-об’єктивними передумовами процесу контрактації, що дозволяє відобразити зміст універсального економічного контракту. Зміст контрактації ринку передбачає також постулат про природню ієрархічність економічних контрактів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20336.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики / ВНАУ. - 2018. - № 12. - С. 97-111.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20336.pdf Size : 708287 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska