The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17033
Title: Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 117550)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І.
Keywords: пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-08-21 14:41:50
Last changes: 2018-08-21 14:41:50
Year of publication: 2018
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин. Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що кожний з додаткових очисних елементів, який виконаний у вигляді частини еліпса, містить усередині угнуту очисну поверхню, яка утворена послідовно розміщеними дугоподібними кронштейнами, перший з яких внутрішній є жорстким і містить на своїй угнутій поверхні, що спрямована уперед, зубці трикутної форми, а другий зовнішній є еластичним дугоподібним кронштейном і містить на своїй стороні, яка розташована на його внутрішній опуклій стороні, зубці такої ж форми, бічні кінці першого кронштейна встановлені усередині додаткових очисних елементів за допомогою дволапкових шарнірів, а другого кронштейна за допомогою пружин розтягу, закріплених на внутрішніх частинах кінців еліпсів, при цьому внутрішній жорсткий кронштейн додатково зв`язаний з основою еліпса і його внутрішніми бічними частинами пружиною розтягу, розташованою на повздовжній осі, що закріплена на кінці циліндричного хвостовика, який має механізм зміни і фіксації його довжини та двох бічних упорів кутової форми з закріпленими на зовнішніх кінцях пружинами стиску та встановленими другими кінцями у напрямних з механізмами зміни і фіксації положення бічних упорів усередині внутрішньої порожнини додаткових очисних елементів, а робоча поверхня другого зовнішнього еластичного кронштейна містить зчісуючі зубці. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17033.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117550 UA, МПК A01D 23/02 ; A01D 33/02 ; A01D 27/04. - № a 2017 09874 ; заявл. 12.10.2017 ; опубл. 10.08.2018, Бюл.№ 15. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17033.pdf Size : 244897 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska