The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19436
Title: Вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток мікобактерій туберкульозу
Authors: Войціцька О.М.
Keywords: мікобактерії, електромагнітне випромінювання, поліморфізм бактерій, туберкульоз, mycobacterium, electromagnetic radiation, polymorphism of bacteria, tuberculosis
Date of publication: 2019-02-07 10:21:19
Last changes: 2019-02-07 10:21:19
Year of publication: 2018
Summary: Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу за останні десятиліття призводить до збільшення техногенного впливу на навколишнє середовище. Споживання електроенергії в побуті та народному господарстві щорічно зростає, що сприяє формуванню нового значного фактору навколишнього середовища - електромагнітного поля. У цих умовах великого значення набувають вивчення
особливостей епізоотичного та інфекційного процесів при туберкульозі, механізмів біологічної дії електромагнітних випромінювань різної інтенсивності на організм тварин і на збудника хвороби.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19436.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Тези доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. "Біотехнологія: звершення та надії" (м. Київ, 29-30 лист. 2018 р.). - Київ : Компринт, 2018. - С. 59-60.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19436.pdf Size : 293435 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska