The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19084
Title: Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт
Authors: Мазур В. А., Гунько І. В., Бабин І. А.
Keywords: аміачна вода, культиваторна лапа, ґрунтопоглиблювач, робочий орган, агрегат, ґрунт, ріжуча кромка
Date of publication: 2019-01-29 10:15:57
Last changes: 2019-01-29 10:15:57
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто основні недоліки технічних засобів для поверхневого обробітку ґрунту, яким властиво: неповне загортання подрібнених рослинних решток у ґрунт; складність конструкції та низька технологічна надійність; велика металомісткість, що призводить до збільшення тиску на ґрунт,
підвищуючи його ущільнення; неможливість забезпечити екологічно чисту технологію обробітку ґрунту. Перспективним напрямом удосконалення існуючих комбінованих агрегатів є зниження енергетичних витрат на виконання технологічного процесу за рахунок зменшення кількості проходів, та металомісткості їх конструкцій, підвищення їх продуктивності, забезпечення необхідного обробітку без шкідливого впливу на екологію. Запропоновано конструкцію робочого органу, котра представляє собою культиваторну лапу і підживлювальний пристрій (ґрунтопоглиблювач), які поєднують в одній технологічній операції: знищення бур’янів, рихлення ґрунту та внесення аміачної води. Теоретично досліджено дії сил на ґрунтопоглиблювач. За результатами проведених лабораторно-польових досліджень встановлено, що малий опір ґрунтопоглиблювача досягається за рахунок зменшення кутів нахилу ріжучої кромки і розвалу бокових поверхонь робочого органу. Вертикальна стійкість робочого органу досягається за рахунок зменшення кута нахилу ріжучої кромки, а поперечно-горизонтальна – за рахунок збільшення кута розвалу боковин. Встановлено, що із збільшенням швидкості руху ґрунтообробного агрегату, а також глибини внесення аміачної води його тяговий опір збільшується. Тяговий опір запропонованого робочого органу у порівнянні з тяговим опором універсальної стрілчастої лапи при внесенні аміачної води зменшується. За результатами експериментів визначено, що досліджувані робочі органи відповідають агротехнічним вимогам, а відхилення глибини обробітку ґрунту залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту. Проте зі збільшенням швидкості руху агрегату відхилення глибини обробітку ґрунту змінюється. Також встановлено, що при внесенні аміачної води дослідним робочим органом забезпечується якісне її розподілення у ґрунті, покращується якість культивації, не утворюється брилиста поверхня, яка призводить до швидкого висушування ґрунту, знищуються бур’яни, а також зменшується забивання робочих органів рослинними рештками. Поєднання операцій внесення аміачної води і культивації дозволяє зменшити витрати і в оптимальні терміни проводити технологічні операції при вирощуванні сільськогосподарських культур.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19084.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2018. - № 2 (101). - С. 5-14.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19084.pdf Size : 9410159 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska