The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19526
Title: Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
Authors: Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В.
Keywords: формоутворення заготовок з порошкових матеріалів
Date of publication: 2019-02-18 13:13:17
Last changes: 2019-02-18 13:13:17
Year of publication: 2018
Summary: Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів за допомогою вібраційної і віброударної обробки. Розглянутий системний підхід до технологічного процесу формоутворення і на основі нечітких множин і була виконана оцінка ефективності функціонування технологічного комплексу. На основі отриманих експериментальних даних досліджені параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок на вібропресовому обладнанні. Розроблена автоматизована система розрахунку основних параметрів інерційного навантаження заготовки та конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19526.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Вінниця : ВНТУ, 2018. - 153 с. / Рек. до друку ВР ВНТУ М-ва освіти і науки України (Протокол № від 25.01.2018 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19526.pdf Size : 18845714 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska