The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19065
Title: Математичні моделі режимів функціонування екстракторів з мікрохвильовим підведенням теплоти
Authors: Бандура В.М., Котов Б.І., Калініченко Р.А.
Keywords: екстракція, електромагнітне поле, масоперенос, олієвмісний матеріал
Date of publication: 2019-01-28 14:45:05
Last changes: 2019-01-28 14:45:05
Year of publication: 2018
Summary: Екстрагування цінних компонентів з рослинної олійної сировини відноситься до важливих процесів, підвищення ефективності яких здійснює визначальний вплив на техніко-економічні показники переробної галузі агропромислового виробництва. На сучасному етапі розвитку техніки і технології екстрагування олійної сировини заслуговують на визнання потенційні можливості мікрохвильової технології: використання електромагнітного поля (ЕМП) надвисокої частоти (НВЧ) для інтенсифікації і підвищення ефективності традиційного виробництва олій і отримання продукції з новими, кращими
споживчими якостями.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19065.pdf
Publication type: Статті
Publication: Енергетика і автоматика. - 2018. - №5. - С. 183-194.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19065.pdf Size : 448930 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska