The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16595
Title: Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords: проект, моніторинг проекту, управління проектами, система моніторингу проекту, ІТ-проект, життєвий цикл проекту, етапи побудови системи моніторингу, підсистеми системи моніторингу проектами
Date of publication: 2018-06-23 15:20:42
Last changes: 2018-06-23 15:20:42
Year of publication: 2018
Summary: Досліджено зміст поняття проект, визначено спільні і відміні ознаки проектів, серед яких виділено: цільову спрямованість, бюджетне обмеження, кількісна вимірюваність, час дії, життєвий цикл, системність функціонування, умови функціонування, унікальність. Розкрито сутність дефініції «моніторинг проекту». Зауважено, що моніторинг проекту може розглядатися як інформаційна система, що збирає, аналізує і передає інформацію про поточний стан проекту кінцевим користувачам. На основі проведеного дослідження у структурі системи моніторингу проекту виділено підсистеми. Систематизація пропонованих в сучасній науковій літературі підходів до організації моніторингу реалізації проектів дозволила виділити основні організаційні форми систем моніторингу.
Узагальнено основні об’єкти моніторингу ІТ-проектів та його види.
Визначено зміст та послідовність основних етапів побудови системи моніторингу у процесі управління ІТ-проектами. Означено, що вагомим елементом системи ефективного моніторингу проекту є підготовка відповідної документації. Визначено складові, які доцільно відслідковувати при проведенні моніторингу проекту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16595.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2018. - № 4.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16595.pdf Size : 544735 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska