The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14990
Title: Проектування інформаційно-навчальної системи ВУЗу
Authors: Шокал Роман Дмитрович
Keywords: інформаційна система управління, освітньо- інформаційні технології, процес управління, структура інформаційної системи, моделювання бізнес – процесів, CASE-технологія, методологія ІDEF0, функціональна модель, декомпозиція, програмне забезпечення.
Date of publication: 2018-02-05 16:08:16
Last changes: 2018-02-05 16:08:16
Year of publication: 2018
Summary: Шокал Р.Д. Проектування інформаційно-навчальної системи ВУЗу. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Обсяг роботи становить 87 сторінок, включаючи 2 таблиці та
17 рисунків.
В першому розділі досліджуються питання побудови інформаційно-
навчальної системи, приводяться основні поняття та визначення
інформаційних систем та розглядаються основні інформаційні технології в
навчанні. Наводиться огляд спеціальної літератури з системного проектування
інформаційних систем.
В другому розділі роботи розглянуто технології проектування
інформаційних систем, основні стандарти та методології проектування
інформаційних систем та програмні інструменти проектування інформаційної
системи.
В третьому розділі розглянуті засоби моделювання процесу управління,
розроблена структура інформаційно-навчальної системи вузу, апробована
функціональна модель навчального процесу ВУЗУ з використанням
інструментального засобу BPwіn.
На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні
висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14990.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14990.pdf Size : 1726851 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska