The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19338
Title: Проксемічні особливості невербального спілкування менеджера
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: комунікація, мова, ділове спілкування, індивідуальність
Date of publication: 2019-02-05 12:46:58
Last changes: 2019-02-05 12:46:58
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуті питання невербальних засобів спілкування, що недостатньо висвітлені в науковій літературі. Аналізується відповідна поведінка людей, яка нероздільно пов’язана з їхнім психічним станом. Певна увага приділена невербальним контактам з представниками деяких народів зарубіжних країн, коли їх зовнішні прояви не збігаються із загальновизнаними. Подано висновок, що знання невербальних засобів ділового спілкування може суттєво допомогти передусім керівникам підприємств у процесі їх перемовин з бізнес-партнерами та в управлінні персоналом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19338.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Мова, культура та освіта : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. викладачів і студентів (м. Вінниця, 19 квіт. 2018 р.) / Гол. ред. Калетнік Г.М. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - С. 219-226.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19338.pdf Size : 4613773 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska