The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16037
Title: Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування»
Authors: Веселовська Н.Р., Янович В.П., . Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А., Турич В.В., Руткевич В.С.,
Keywords:
Date of publication: 2018-04-25 13:23:38
Last changes: 2018-04-25 13:23:38
Year of publication: 2018
Summary: Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства і освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16037.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16037.pdf Size : 681467 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska