The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17884
Title: Розвиток системи перестрахування ризиків при страхуванні майна підприємств
Authors: Житкевич Діана Олегівна
Keywords: ПЕРЕСТРАХУВАННЯ, СИСТЕМА, СТРАХУВАННЯ, СТРАХОВА КОМПАНІЯ, СК ТАС,УКРАЇНА
Date of publication: 2018-11-15 10:20:08
Last changes: 2018-11-15 10:20:08
Year of publication: 2018
Summary: Сучасний стан економіки України характеризується кризовими явищами в реальному і фінансовому секторах, розривом усталених економічних зв’язків, падінням промислового виробництва, значним рівнем зношеності основних виробничих засобів та комунікацій. Це різко збільшує вірогідність настання техногенних, антропогенних, природних аварій і катастроф, підвищення тяжкості їх наслідків, що порушує безперервність виробничого циклу підприємств, створює загрозу банкрутств. В той же час промисловість, питома вага якої у ВВП країни становить близько 20% і яка забезпечує 60% надходження валютної виручки від експорту, є фундаментом розвитку нашої країни. За цих умов особливого значення набуває страховий захист підприємств від дії перелічених ризиків. Проте переважна більшість вітчизняних страхових компаній фінансово не спроможна одноосібно нести страхову відповідальність щодо об’єктів промисловості. Це уможливлюється за допомогою перестрахування.
Об’єктом дипломної роботи є система перестрахування ризиків при страхуванні майна підприємств у СК ТАС.
Предметом дипломної роботи є фінансові відносини, що виникають між суб’єктами системи перестрахування ризиків в процесі страхування майна підприємств, тобто між СК ТАС та підприємством.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17884.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник дипломної роботи Алескерова Юлія Володимирівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17884.pdf Size : 1980326 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska