The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19449
Title: Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні
Authors: Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М.
Keywords: біологічний захист
Date of publication: 2019-02-07 15:02:24
Last changes: 2019-02-07 15:02:24
Year of publication: 2018
Summary: Застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур великої
кількості хімічних засобів захисту рослин веде до забрудненя навколишнього середовища та виснаження ґрунтів, в той же час ефективні вирощування сільськогосподарської продукції потребує застосування великої кількості пестицидів. За прогнозами до 2020 року світовий ринок засобів захисту
зростатиме на 5,5% щорічно, перш за все, за рахунок Китаю, Бразилії, Індії. Н
Європі ці темпи будуть помірними, аж до зниження на 1,0-1,5%, що пов’язано, як з високим рівнем агротехнологій, так і з певними обмеженнями на використаним агрохімікатів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19449.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (м. Миколаїв, 3-5 жовт. 2018 р.). - Миколаїв, 2018. - С. 210-212.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19449.pdf Size : 231114 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska