The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18573
Title: Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна»
Authors: Коломієць Володимир Іванович
Keywords: «ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЗЕРНООЧИСНОГО ПУНКТУ З ЕЛЕКТРОСЕПАРАЦІЄЮ ЗЕРНА»
Date of publication: 2018-12-07 13:30:06
Last changes: 2018-12-07 13:30:06
Year of publication: 2018
Summary: Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна. Коломієць В. І. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК. Вінниця. 2018.
Пояснювальна записка виконана на 92 листах друкованого тексту і містить 21 таблицю, 15 рисунків. При виконанні роботи було використано 32 літературних джерела.
Дипломна робота складається зі вступу, аналізу господарської діяльності ПСП «Україна» та сучасного стану електронно-іонної сепарації зерна, п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури.
В магістерській кваліфікаційній роботі проведено дослідження технологій електросепарації зерна та вибрані для умов господарського току електростатичні сепаратори. Для забезпечення нормального функціонування електричної системи зерноочисного току вибрано джерело живлення та проведено розрахунок найбільшої втрати напруги в лінії.
Виконана перевірка мережі на допустиме зниження напруги при пуску найпотужнішого і найвіддаленішого асинхронного двигуна. Здійснена перевірка апаратів захисту на чутливість при однофазних і трифазних коротких замиканнях. Результати проведених розрахунків показали надійність системи електропостачання зерноочисного пункту.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18573.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18573.pdf Size : 2774058 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska