The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17413
Title: Дослідження та обґрунтування параметрів технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень
Authors: Лободюк Віталій Миколайович
Keywords: теплоутилізатотор, теплота, тваринницьке приміщення, повітря, температура, вологість
Date of publication: 2018-10-25 15:23:49
Last changes: 2018-10-25 15:23:49
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти та науки України, Вінниця, 2018.
Магістерська робота включає в себе пояснювальну записку, котра складається із 86 сторінок друкованого тексту, 4 таблиці, 24 рисунки та
9 аркушів графічної частини формату А1.
Метою даної кваліфікаційної магістерської роботи є підвищення ефективності використання рекуперативних теплоутилізатора вентиляційних викидів в тваринницьких приміщеннях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17413.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17413.pdf Size : 666887 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska