The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17696
Title: Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання цеха сушіння деревини
Authors: Паламарчук Мирослав Юрійович
Keywords: ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЦЕХА СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
Date of publication: 2018-11-08 12:38:44
Last changes: 2018-11-08 12:38:44
Year of publication: 2018
Summary: Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання цеха сушіння деревини. Паламарчук М. Ю. - дипломна робота. Кафедра електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК. Вінниця. 2018.
Пояснювальна записка виконана на 94 листах друкованого тексту і містить 7 таблиць, 19 рисунків. При виконанні роботи було використано 30 літературних джерел.
Дипломна робота складається зі вступу, технологічної частини системи обладнання цеха сушіння деревини, яка включає характеристику об’єкту розробки, чотирьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури.
У дипломній магістерській роботі розглядаються питання вибору су-часного деревообробного обладнання для виготовлення якісного пиломатеріалу. Значне місце займає розробка електротехнічної частини системи обладнання деревообробної майстерні.
Особлива увага приділена дослідженню процесів сушіння деревини. Для ефективного сушіння розглянуто основні рекомендації при камерному сушінні пиломатеріалів. Виконано вибір режиму сушіння деревини, як су-купності тепловологих впливів сушильного агента на деревину, що забезпечують задану якість і швидкість її сушіння.
Значна увага приділена розробці системи управління сушильними камерами для сушіння пиломатеріалів. Для цього розроблені функціональна і принипова схеми деревосушильної камери. Висвітлені конструктивні особливості сушильних камер з аеродинамічним нагрівом.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17696.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17696.pdf Size : 1970844 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska