The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17934
Title: Управління кадровим потенціалом підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси»)
Authors: Сторожук А.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.)
Keywords: Кадровий потенціал підприємства, управління кадровим потенціалом, ефективність використання кадрового потенціалу, система управління кадровим потенціалом, антикризове управління персоналом
Date of publication: 2018-11-16 14:09:11
Last changes: 2018-11-16 14:09:11
Year of publication: 2018
Summary: Об’єктом дослідження є кадровий потенціал підприємства та управління ним. Предметом дослідження є процеси формування, використання та розвитку кадрового потенціалу підприємства. Суб’єктом дослідження є персонал ТОВ «КОВІНЬКО-КОВБАСИ». Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних і методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства.
До основних результатів магістерської роботи, які відображають наукову новизну, розкривають зміст роботи та виносяться на захист, належать: удосконалено трактування категорії «кадровий потенціал», яку запропоновано розглядати на рівні особистості, підприємства та галузі з врахуванням рівня розвитку підприємств і соціально-економічних умов на тих чи інших територіях; набули подальшого розвитку обґрунтування впливу соціально-економічних умов на якість кадрового потенціалу шляхом визначення наступних вимірів: динаміки кількості найманих працівників і рівня оплати їх праці, показників підготовки та перепідготовки кадрів, освітнього рівня працюючих.
Магістерська робота: 110 с., 13 рисунків, 17 таблиць, 120 літературних джерел.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17934.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17934.pdf Size : 1020863 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska