The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15678
Title: Вступ до фаху. Методичні вказівки з проходження навчальної практики для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика»
Authors: Кубай О.Г., Гонтарук Я.В.
Keywords: Менеджмент, програма, управління
Date of publication: 2018-03-28 14:05:51
Last changes: 2018-03-28 14:05:51
Year of publication: 2018
Summary: Навчальна практика є першим і важливим етапом входження студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі з метою формування в них активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в галузі менеджменту та адміністрування.
Навчальна практика «Вступ до спеціальності» проводиться на першому курсі денної форми навчання в другому навчальному семестрі
Навчальна практика «Вступ до спеціальності» є практикою професійного спрямування, а саме – основою уявлення про майбутню професію, вивчення професійних функцій майбутніх менеджерів та логістів у різних сферах господарського діяльності.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15678.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15678.pdf Size : 366964 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska