The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17301
Title: Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту
Authors: Польова О.Л., Томашук І.В.
Keywords: Статистичне спостереження, ряди динаміки, кореляція, індекси.
Date of publication: 2018-09-28 15:17:11
Last changes: 2018-09-28 15:17:11
Year of publication: 2018
Summary: Методичні рекомендації з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на підставі інформації порівнювати явища між собою в часі і просторі, обчислювати узагальнюючі показники масових явищ (середні, відносні величини, варіації, індекси та ін.), будувати статистичні таблиці, графіки, робити висновки і давати пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17301.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17301.pdf Size : 1796442 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska