The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15475
Title: Виноградарство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101
Authors: Л. І. Чередниченко, І. І. Паламарчук
Keywords: виноград, вирощування, морфологія. біологія, сорти
Date of publication: 2018-02-20 12:01:00
Last changes: 2018-02-20 12:01:00
Year of publication: 2018
Summary: Методичні матеріали навчальної дисципліни «Виноградарство» призначено до виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Плодоовочівництво та виноградарство». Подано довідковий матеріал, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15475.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15475.pdf Size : 265992 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska