The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15680
Title: Вступ до фаху. Програма проходження навчальної практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» з дисципліни
Authors: Кубай О.Г., Гонтарук Я.В.
Keywords: Менеджмент, програма, управління
Date of publication: 2018-03-28 12:28:02
Last changes: 2018-03-28 12:28:02
Year of publication: 2018
Summary: Навчальна практика «Вступ до фаху» є практикою професійного спрямування, а саме – основою уявлення про майбутню професію, вивчення професійних функцій майбутніх менеджерів та логістів у різних сферах господарського діяльності.
Навчальна практика покликана сформувати у студентів професійні уміння, навички роботи у підрозділах підприємств, що виконують логістичні функції, а саме: логістики, маркетингу, матеріально-технічного забезпечення, виробництва, збуту, транспортного господарства, складського господарства.
Базами практики можуть бути підприємства різних форм власності, а також сам Вінницький національний аграрний університет.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15680.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15680.pdf Size : 251721 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska