The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17697
Title: Аналіз ринкових можливостей та облік заготівельно-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
Authors: Сайчук Антоніна Дмитрівна
Keywords: облік, аналіз, заготівельно-збутова діяльність підприємства, ринкові можливості, маркетинг, логістичний підхід в управлінні
Date of publication: 2018-11-08 14:20:57
Last changes: 2018-11-08 14:20:57
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження в магістерській роботі є сукупність сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів обліку та аналізу заготівельно-збутової діяльності підприємства, спрямованих на забезпечення керівників інформацією для управління на мікро- та макрорівнях.
Об’єктом дослідження є процеси заготівель та збуту сільськогосподарсь-кої продукції і сировини, чинна система їх обліку на сільськогосподарському підприємстві ТОВ СОП «Щасливе» с. Щаслива Липовецького району Вінниць-кої області.
Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аналізу заготівельно-збутової діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети визначені та реалізовані наступні завдання: розкрити економічну сутність та зміст заготівельно-збутової діяльності підприємств; а також принципи, функції та класифікацію заготівельно-збутової діяльності підприємств; дослідити сучасний стан заготівельно-збутової діяльності, визначити фактори впливу на управління заготівельно-збутовою діяльністю, а також порядок обліку заготівельно-збутової діяльності підприємства; розробити практичні пропозиції з удосконалення обліку та аналізу заго-тівельно-збутової діяльності підприємства.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення діючої організації і методики обліку та аналізу заготівельно-збутової діяльності підприємства з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17697.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17697.pdf Size : 984984 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska