The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16955
Title: Мотивація персоналу в системі управління банку
Authors: Юрчук Н.П., Захарчук Д.В.
Keywords: мотивація, мотивування, система управління персоналом банку, персонал, стимулювання, система управління банку, методи мотивації
Date of publication: 2018-08-10 15:08:37
Last changes: 2018-08-10 15:08:37
Year of publication: 2018
Summary: В статті розглянуто сутність поняття мотивації працівників, її місце в системі управління персоналом банківської установи за сучасних умов.
Визначено, що система управління персоналом банківських установ включає підсистеми за напрямками кадрової роботи. Розкрито схему процесу мотивації персоналу.
Вивчено структуру системи мотивації співробітників банку. Зауважено, що система матеріального та морального стимулювання спрямована на максимальне використання оцінних чинників для ефективного планування й організації роботи банку, удосконалення структури підрозділів, урахування індивідуальних особливостей спеціалістів, планування їх кар’єри, пошук індивідуальних підходів до мотивації персоналу.
Узагальнено методи мотивації персоналу для створення ефективної та збалансованої системи мотивації професійної діяльності банківського персоналу.
Охарактеризовано правила здійснення ефективної мотивації працівників у банківській сфері. Зазначено, що робота в банківській сфері, так само як і мотивація цієї роботи, не може бути стандартизована чи узагальнена для всіх робітників чи працівників, потрібен саме індивідуальний підхід.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16955.pdf
Publication type: Статті
Publication: Агросвіт. - 2018. - № 9. - С. 64-70
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16955.pdf Size : 281677 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska