The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20449
Title: Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації
Authors: Рузакова О. В.
Keywords: стратегічний менеджмент, промислові підприємства
Date of publication: 2019-05-29 14:45:53
Last changes: 2019-05-29 14:45:53
Year of publication: 2018
Summary: Основою для розробки стратегії розвитку промислового підприємства є
стратегічний аналіз. Він передбачає оцінку поточного стану підприємства на
ринку, перспектив ймовірних напрямів його розвитку на базі ретроспективної,
поточної та прогнозної інформації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20449.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ІХ Міжнар. наук.-метод. інтернет-конф. Форум молодих економістів-кібернетиків ["Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід"], (30 жовт. 2018 р., м. Львів). - Львів, 2018. - С. 47-48.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20449.pdf Size : 445647 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska