The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18940
Title: Матеріальне стимулювання персоналу як основа ефективного управління машинобудівним підприємством
Authors: Климчук А. О.
Keywords: управління машинобудівним підприємством
Date of publication: 2018-12-21 14:09:46
Last changes: 2018-12-21 14:09:46
Year of publication: 2018
Summary: У монографії представлено результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та розробок щодо стратегій та технологій інноваційного розвитку корпорацій. Запропоновано і обґрунтовано технології управління інноваційним розвитком підприємств, стратегії розвитку бізнесу, визначено сучасні реалії та тенденції корпоративного маркетингу, культури та соціальної відповідальності бізнесу, запропоновано нові підходи у корпоративному управлінні, обґрунтовано доцільність використання краудтехнологій фінансування інноваційних проектів, визначено підходи щодо управління персоналом корпорацій в поведінковій економіці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18940.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій : монографія /Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 368 с. (С. 319-333) / Рек. до друку ВР Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки (Протокол № 6 від «29» травня 2018).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18940.pdf Size : 1065927 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska