The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18916
Title: Моделі прогнозування доходів підприємства
Authors: Біда Анжела Віталіївна
Keywords: прибуток, динаміка часових потоків, прогнозування доходів, моделі прогнозування часових потоків, інформаційне забезпечення.
Date of publication: 2018-12-19 15:38:52
Last changes: 2018-12-19 15:38:52
Year of publication: 2018
Summary: У першому розділі розглянуто економічну постановку задачі моделювання динаміки часових потоків прибутку підприємства, а саме циклічність розвитку макроекономіки та фактори впливу «довгих» хвиль М. Д. Кондратьєва на діяльність підприємств на макрорівні, огляд моделей прогнозування часових потоків коштів прибутку підприємства, економічну модель часових потоків коштів прибутку підприємства при циклічних змінах зовнішніх умов в макроекономіці.
У другому розділі розглянуто основні показники діяльності ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат», здійснено постановку задачі моделювання, розроблено алгоритм підготовки комплексу вихідних параметрів для чисельного моделювання траєкторій прибутку на прикладі ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат».
У третьому розділі здійснено інформаційне та програмне забезпечення програмної реалізації моделі розрахунку часових потоків коштів прибутку підприємства, програмну реалізація моделей № 1 та № 2 в інтерактивному пакеті MAPLE-17 та аналіз результатів моделювання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18916.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18916.pdf Size : 5251873 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska