The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17526
Title: Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фітобіореактора
Authors: Ластівка Олексій Сергійович
Keywords: біопаливо, регенерація, енергоефективність, фотобіорекактор, біогазова установка.
Date of publication: 2018-11-02 12:05:38
Last changes: 2018-11-02 12:05:38
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 82 сторінки, у тому числі 70 сторінок основного тексту, 32 рисунки та 4 таблиці.
Робота присвячена вирішенню актуально-практичної задачі, що полягає у підвищенні енергоефективності та екологічності процесу генерації електричної енергії із біометану твердооксидними паливними елементами шляхом регенерації у фотобіореакторі хімічної та теплової енергії відпрацьованих газів.
Проведено аналіз перспективи використання біогазових технологій у різних галузях господарства і промисловості та виявлено, що країна володіє значним енергоресурним біопотенціалом. Використання даних технологій дозволить покращити екологічний стан, оскільки сьогоднішня ситуація із органічними сміттєзвалищами є критичною.
Створено імітаційну модель електротехнологічного комплексу генерації енергії із біогоазу на базі використання електрохімічного генератора (твердооксидні паливні елементи) котрий слугує основним джерелом енергії (електричної і теплової) та системою регенерації енергії їх викидів на базі фотобіореактора, що дозволила визначити необхідні робочі потужності його компонентів для повного енергозабезпечення.
Обґрунтовано економічну ефективність використання системи регенерації енергії викидів на базі твердооксидних паливних елементів за рахунок заміщення частки складника сировини та зменшення площі посіву для його отримання. Здійснено економічний розрахунок вартості підсистем та можливість реалізації надлишкового енергоносія (метану, електричної та теплової енергії), утвореного під час його функціонування, органічних добрив та нової біомаси, із врахуванням зеленого тарифу України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17526.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17526.pdf Size : 4446992 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska