The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19500
Title: Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: контроль, земельні ресурси, державний контроль, самоврядний контроль, громадський контроль, контроль власника, внутрішньогосподарський контроль.
Date of publication: 2019-02-11 09:43:09
Last changes: 2019-02-11 09:43:09
Year of publication: 2018
Summary: У статті досліджено сутність контролю земельних ресурсів відповідно до чинного законодавства. На підставі аналізу законодавчих документів в галузі земельного права, виокремлено види контролю земельних ресурсів а також його суб’єкти. Визначено, що основними видами контролю за використанням та охороною земель є наступні: державний, самоврядний (місцевий), громадський, контроль власника. Розглянуто права на землю відповідно до Земельного кодексу України. Досліджено сутність державного контролю за використанням та охороною земель, його завдання, принципи, методи. Виокремлено внутрішньогосподарський контроль земельних ресурсів, його об’єкти та особливості, що вирізняють з-поміж інших видів контролю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19500.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 10/2. - С. 29-35.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19500.pdf Size : 626668 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska