The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17278
Title: «Проектування технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженер
Authors: Грицун А.В., Яропуд В.М.
Keywords: машини, обладнання, проектування, план, технологія, тваринницьке приміщення
Date of publication: 2018-09-28 12:38:08
Last changes: 2018-09-28 12:38:08
Year of publication: 2018
Summary: В методичних вказівках представлено тематику, структуру та порядок виконання практичних робіт по проектуванню виробничих підрозділів тваринницьких підприємств. Наведені короткі теоретичні відомості з машин та обладнання, що використовуються при виробництві продукції тваринництва. Приділена особлива увага проектним вимогам до використання сучасного обладнання для утримання та обслуговування тварин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17278.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17278.pdf Size : 1907138 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska