The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18338
Title: Обгрунтування параметрів робочих органів просапного культиватора.
Authors: Щебетюк Максим Вячеславович
Keywords: конструкція, робочі органи, культиватор, параметри, ґрунт, обробіток.
Date of publication: 2018-12-03 14:31:12
Last changes: 2018-12-03 14:31:12
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Магістерська робота включає в себе пояснювальну записку, котра складається із 107 аркушів друкованого тексту, 7 таблиць, 52 рисунків та 9 аркушів графічної частини формату А1.
Метою магістерської роботи є підвищення якості міжрядного обробітку просапних культур шляхом вдосконалення робочих органів культиватора і обґрунтування його параметрів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18338.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18338.pdf Size : 675571 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska