The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16905
Title: Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків
Authors: Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О.
Keywords: математичне моделювання, цукрові буряки, автономні та інтегровані моделі, метод малих відхилень, методи оптимізації, технологічний процес.
Date of publication: 2018-08-08 09:36:14
Last changes: 2018-08-08 09:36:14
Year of publication: 2018
Summary: розглядаються методи створення математичних моделей
при вирощуванні цукрових буряків. Дослідження параметрів технологічних
процесів виробництва цукрових буряків пропонується проводити за допомогою
моделювання технологічних процесів з визначенням впливу різних факторів на
цей процес. Метод малих відхилень дає можливість при створенні
математичної моделі вибрати фактори, які мають найбільший вплив з
ігноруванням другорядних, а також дозволяє провести аналіз зв’язків між
параметрами, що значно спрощує математичну модель.
Результати моделювання використовуються для прийняття
оптимального варіанта з множини допустимих з урахуванням критерію, який
виражає ефективність технологічного процесу. Моделювання та визначення
параметрів технологічних процесів виробництва цукрових буряків виконувались
в лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій
інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії
аграрних наук України
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16905.pdf
Publication type: Статті
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16905.pdf Size : 278912 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska