The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17372
Title: Пристрій для траспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117890)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М.
Keywords: транспортування та очистка коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-10-24 08:59:53
Last changes: 2018-10-24 08:59:53
Year of publication: 2018
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин.Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що привідний вал конусного розосереджувача вороху у верхній частині кінематично зв`язаний з механізмом його коливальних рухів у повздовжньо-вертикальній площині, а кожна з чотирьох привідних циліндричних щіток має на других кінцях зубчасті колеса, які зв`язані з відповідними бічними щітками з короткими еластичними прутками, привідні вали яких паралельні поперечній осі розосереджувача Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17372.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117890 UA, МПК A01D 33/08 ; A01D 17/16. - № a 2017 10987 ; заявл. 10.11.2017 ; опубл. 10.10.2018, Бюл.№ 19. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17372.pdf Size : 266719 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska