The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18237
Title: Дослідження роботи та обґрунтування параметрів малогабаритної дробарки зернових кормів
Authors: Завірюха Богдан Олександрович
Keywords: молоток, зернова дробарка, подрібнення, лінійне співвідношення молоткового ротора, критична швидкість удару, руйнування зерна, вісь підвісу молотків.
Date of publication: 2018-11-29 08:59:29
Last changes: 2018-11-29 08:59:29
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота присвячена вдосконаленню робочого органу малогабаритних дробарок зернових кормів з шарнірно закріпленими на роторі молотками. Метою роботи є підвищення якості і зменшення енергоємності процесу подрібнення за рахунок покращення процесу ударного руйнування зернових матеріалів.
В процесі досліджень визначено діапазон оптимальних значень показника лінійного співвідношення молотків і ротора, при якому ударне руйнування зерна найефективніше. Розроблено робочу формулу для визначення критичної швидкості удару молотка по зернові для створення напружень які досягають межі міцності для даного матеріалу. Приведено результати досліджень зміни параметрів молотка в результаті зношення.
Розроблено рекомендації по підвищенню якості і зниженню енергоємності подрібнення зернових кормів малогабаритними молотковими дробарками.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18237.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18237.pdf Size : 557930 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska