The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18336
Title: Підвищення ефективності робочих органів плуга загального призначення.
Authors: Іщук Вадим Олегович
Keywords: надійність, довговічність, полімерні композиційні матеріали, трибоспряження, опорне колесо, плуг
Date of publication: 2018-12-03 14:19:00
Last changes: 2018-12-03 14:19:00
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Магістерська робота включає в себе пояснювальну записку, котра складається із 91 сторінки друкованого тексту, 8 таблиць, 25 рисунків та 9 аркушів графічної частини формату А1.
Метою магістерської роботи є підвищення експлуатаційної надійності і довговічності опорного колеса плуга загального призначення шляхом розробки полімерних композиційних матеріалів із високими значеннями фізико-механічних і теплофізичних властивостей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18336.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18336.pdf Size : 608008 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska