The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17728
Title: Дослідження технологічних і конструктивних параметрів культиватора з секційним робочим органом
Authors: Яремчук Віталій Іванович
Keywords: бур’ян, культивація, метод виснаження, розпушування ґрунту, вичісування буряну.
Date of publication: 2018-11-09 14:44:13
Last changes: 2018-11-09 14:44:13
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків,
списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 82 сторінок, у тому
числі 70 сторінок основного тексту, 32 рисунки та 3 таблиці.
Робота присвячена вирішенню актуально-практичної задачі
вдосконаленню технологічного процесу вичісування бур`янів з
розпушуванням ґрунту за рахунок застосування авто-привідного секційного
робочого органу.
В ході аналізу існуючих конструкцій машин для боротьби з бур’янами
було встановлено, що на даний час ґрунтообробні знаряддя поділяють на
групи активного, пасивного та комбінованого типу. Було досліджено
переваги і недоліки сучасних конструкцій даних машин та складено їх
класифікацію.
В другому розділі було запропоновано конструкцію авто-приводного
секційного робочого органу що має два ротори з ножами, що зв’язані між
собою ланцюговою передачею. Ножі виконані таким чином, що дозволяють
виконувати вичісування бур’янів на поверхню ґрунту разом із кореневою
системою без підрізання, що сприяє збільшенню періоду проростання нових
рослин.
Теоретичні дослідження параметрів секційного робочого органу для
вичісування бур`янів з розпушуванням ґрунту дозволили отримати аналітичні
залежності для визначення кінематичних та динамічних параметрів
переднього та заднього ротора. В ході експериментальних досліджень було
уточнено та обґрунтовано конструктивні та технологічні параметри роботи
розробленого секційного робочого органу на ділянках засічених осотом
польовим, берізкою польовою та курячим просом.
В останньому розділі роботи було обґрунтовано техніко-економічні
переваги використання розробленого секційного робочого органу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17728.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17728.pdf Size : 2653003 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska