The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20984
Title: Вплив державної підтримки на розвиток підприємницької діяльності в аграрній сфері
Authors: Охота Ю. В.
Keywords: підприємницька діяльність, аграрна сфера
Date of publication: 2019-09-04 10:17:30
Last changes: 2019-09-04 10:17:30
Year of publication: 2018
Summary: Аграрний сектор економіки держави, яка була і є аграрною, є одним із
найважливіших сфер виробництва України. Сьогодні, як ніколи, розвиток
аграрного сектору в умовах конкурентного середовища безумовно залежить від
державної підтримки. Адже ефективний розвиток аграрного сектору в цілому
впливає на розвиток аграрних підприємств, гарантує продовольчу безпеку
держави, дає можливість вітчизняним сільськогосподарським виробникам бути
високоефективними та конкурентоспроможними на внутрішньому та
зовнішньому ринках, покращує та відновлює соціальну інфраструктуру в селах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20984.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», (Вінниця, 15-16 трав. 2018 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20984.pdf Size : 834537 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska