The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17517
Title: Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку грунту ґрунтообробними агрегатами
Authors: Підгаєць Олександр Анатолійович
Keywords: параметри, агрегат, технологічний процес, обробіток, ґрунт, конструкція, енерговитрати
Date of publication: 2018-11-02 08:35:43
Last changes: 2018-11-02 08:35:43
Year of publication: 2018
Summary: Метою магістерської роботи є обґрунтування параметрів та розташування компактних вирівнювальних пристроїв навісних комбінованих дисколапових агрегатів, котрі суміщають основний та передпосівний обробіток ґрунту для забезпечення якісного вирівнювання мікрорельєфу та зниження енерговитрат.
Для досягнення зазначеної мети вирішені наступні завдання досліджень:
- досліджено процес формування та запропоновано шляхи зменшення нерівностей мікрорельєфу, котрі створюються дисками та лапами ґрунтообробних агрегатів;
- теоретично досліджено роботу, обґрунтовано параметри та розміщення вирівнювальних пристроїв в комбінованих агрегатах в залежності від їх робочих органів та властивостей ґрунту;
- розроблено експериментальні зразки вирівнювальних пристроїв та на основі лабораторно-польових досліджень обгранкувано їх геометричні параметри та розташування в комбінованих ґрунтообробних агрегатах;
- визначено економічну ефективність комбінованих ґрунтообробних агрегатів типу АПУ та АПК з раціональними вирівнювальними пристроями.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17517.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17517.pdf Size : 616876 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska