The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17023
Title: Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with ir-energy supply
Authors: Bandura V., Kalinichenko R., Kotov B., Spirin A.
Keywords: тепломасообмін, інфрачервоне енергопідведення, вібраційна сушарка, олієвмісне зерно, параметрична ідентифікація
Date of publication: 2018-08-21 11:10:46
Last changes: 2018-08-21 11:10:46
Year of publication: 2018
Summary: Теоретично обґрунтовано процеси радіаційно-конвективного. На основі теплового і матеріального балансів визначено рівняння, які описують основні динамічні характеристики режиму сушіння олієвмісного зернового матеріалу в безперервно діючій ІЧ-сущарці. У зв’язку з тим, що точного аналітичного розв’язку представленої математичної моделі у вигляді системи тепломасообміну між усіма визначальними об’єктами всередині вібраційної сушарки з ІЧ-енергопідведенням диференціальних рівнянь у частинних похідних не існує. Запропоноване наближене рішення дозволяє ідентифікувати залежності розподілу температури і вологовмісту зернового та олієвмісного матеріалу за довжиною сушарки для будь-якого моменту часу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17023.pdf
Publication type: Статті Scopus
Publication: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2018. - № 4/8 (94). - P. 50-58.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17023.pdf Size : 1185725 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska