The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19285
Title: Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України
Authors: Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г.
Keywords: еквівалентність, обмін, ринок, овочева продукція, досконалість ринку, ефективність ринку
Date of publication: 2019-02-04 10:05:36
Last changes: 2019-02-04 10:05:36
Year of publication: 2018
Summary: У процесі дослідження використано методологію аналізу стану ринку через критерій І; показники еквівалентності ринкового обміну, запропоновано відповідну методику обрахунку зазначених показників. Крім цього, застосовано загальнонаукові методи дослідження, такі як діалектичні (пізнання процесів і явищ), монографічний (аналіз еволюції наукових поглядів українських та іноземних учених щодо проблем розвитку ринкового обміну в сільському господарстві), емпіричний (стосовно комплексної оцінки сучасного стану ринку овочевої продукції в Україні), порівняльного аналізу (визначено проблеми й цілі еквівалентності ринкового обміну у державах-членах ЄС та в Україні), абстрактно-логічний та ін.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19285.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка АПК. - 2018. - № 10. - С. 15-25.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19285.pdf Size : 265474 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska