The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17216
Title: Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 117612)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М.
Keywords: транспортування і очищення коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-09-13 16:03:16
Last changes: 2018-09-13 16:03:16
Year of publication: 2018
Summary: Об`єкт винаходу: спосіб. 2. Галузь застосування: механізація сільськогосподарського виробництва. 3. Суть винаходу: перед основним вібраційним перетрушуванням вороху коренебульбоплодів надають інтенсивне попереднє перетрушування у бічному напрямі за допомогою додаткового перетрушувача інтенсивної дії, далі тіла коренебульбоплодів мають ударні контакти зі підпружиненою суцільною криволінійною поверхнею, , за рахунок чого тіла змінюють напрям руху і їм надають останнє перетрушування у напрямі, перпендикулярному до напряму попереднього перетрушування. Усередину перетрушувача вібраційної дії зверху встановлений додатковий перетрушувач інтенсивної дії, що має колоподібну форму, нижній вихідний отвір якого спрямований під перпендикулярним кутом до аналогічного отвору основного перетрушувача.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17216.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117612 UA, МПК A01D 17/08 ; A01D 17/06 ; A01D 33/08 ; B08B 1/02 ; B08B 1/04. - № a 2016 09512 ; заявл. 14.09.2016 ; опубл. 27.08.2018, Бюл.№ 16. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17216.pdf Size : 390950 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska