The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17107
Title: Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами (Пат. на винахід № 116418)
Authors: Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Бандура В. М., Томчук В. В., Зрайло Н. М.
Keywords: керований вібропривод напрямленої дії, спарені дебаланси
Date of publication: 2018-08-23 11:35:48
Last changes: 2018-08-23 11:35:48
Year of publication: 2018
Summary: Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами, що складається із корпусу, в якому на підшипниках встановлено приводний вал з розміщеним на ньому нерухомим і рухомим дебалансами, на валу виконано діаметрально протилежно дві зустрічно напрямлені канавки, що мають довжину, рівну половині кроку гвинта, і в нормальному перерізі форму півкруга, та механізму регулювання положення рухомого дебалансу, що виконаний у вигляді
шпонок, розміщених в канавках приводного вала та зв`язаних з рухомим дебалансом, і тяги, зв`язаної із рухомим дебалансом через підшипник, у якому, згідно з винаходом, вібропривод містить два приводних вали з розміщеними на них нерухомими і рухомими дебалансами та механізмами регулювання положення рухомих дебалансів, причому приводні вали встановлені
у спільному корпусі і зв`язані між собою через встановлені на них зубчаті колеса, а тяга виконана у вигляді втулки із внутрішньою різьбою і через підшипники зв`язана із двома рухомими дебалансами, тяга встановлена на гвинтовій поверхні приводного стакана, що жорстко закріплений на валу крокового двигуна.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17107.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 116418 UA, МПК B06B 1/16. - № a 2016 09034 ; заявл. 25.08.2016 ; опубл. 12.03.2018, Бюл.№ 5. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17107.pdf Size : 332583 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska