The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16123
Title: Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика»
Authors: Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В.
Keywords: Менеджмент, програма, іспит, управління
Date of publication: 2018-04-25 15:53:51
Last changes: 2018-04-25 15:53:51
Year of publication: 2018
Summary: Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16123.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16123.pdf Size : 595667 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska