The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15224
Title: Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці
Authors: Поп’як Олександр Геннадійович
Keywords: вологість зерна, зерносушарка, випаровування вологи, нагріта поверхня, сушка зерна, шар зерна, теплота, технологічний процес, камера сушіння.
Date of publication: 2018-02-14 11:20:09
Last changes: 2018-02-14 11:20:09
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації технологічного процесу сушіння зерна у багатокамерній сушарці. Розглянуто основні способи сушіння зерна, їх особливості, переваги і недоліки. Розгля-даються основні технологічні прийоми, що дозволяють підвищити ефектив-ність сушіння зерна, вимоги, яким повинні відповідати сучасні зерносушар-ки. Проведено аналіз стану питання та шляхи інтенсифікації технологічного процесу сушіння. Обґрунтовано ефективність досліджуваної тепломасооб-мінної обробки. Розроблено методику досліджень основних параметрів енер-гозберігаючого сушіння зерна в багатокамерній зерносушарці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15224.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15224.pdf Size : 4072149 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska