The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15506
Title: Фінанси зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банкі
Authors: Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л.
Keywords: Фінанси зарубіжних країн, методичні вказівки, практичні заняття, бакалаври
Date of publication: 2018-02-20 09:15:27
Last changes: 2018-02-20 09:15:27
Year of publication: 2018
Summary: Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних країн», а також завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи. Плани практичних занять, завдання для самостійної роботи складено в тематичній послідовності, згідно з програмою курсу «Фінанси зарубіжних країн». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, доповідей, перелік питань, що виносяться на іспит та термінологічний словник.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15506.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15506.pdf Size : 1000621 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska