The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17527
Title: Обґрунтування конструкції та дослідження показників якості роботи копача коренеплодів
Authors: Брюховецький Віталій Олексійович
Keywords: столові коренеплоди, копач, коливання, робочі органи
Date of publication: 2018-11-02 13:31:28
Last changes: 2018-11-02 13:31:28
Year of publication: 2018
Summary: Метою магістерської роботи є покращення якості збирання коренеплодів шляхом розробки конструкції та вибору раціональних параметрів копача, виконаного на базі робочого органу V-подібної форми.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішено такі задачі досліджень:
- проведено огляд існуючих конструкцій та аналітичних досліджень копачів різного виконання та призначення;
- теоретично обґрунтовано конструктивні параметри копача з умови виключення втрат та травмування коренеплодів;
- розроблено конструкцію дослідного зразка копача;
- розроблено методику проведення експериментальних досліджень;
- проведено комплекс лабораторних та польових досліджень для визначення раціональних параметрів робочих органів;
- надано оцінку економічної ефективності впровадження конструкції в виробництво.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17527.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17527.pdf Size : 594121 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska