The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17359
Title: Дослідження роботи кулькових муфт вільного ходу в приводах машин
Authors: Задорожний Петро Анатолійович
Keywords: муфта, машина, півмуфта, кульки, ролики.
Date of publication: 2018-10-23 13:40:13
Last changes: 2018-10-23 13:40:13
Year of publication: 2018
Summary: Задорожний П. А. «Дослідження роботи кулькових муфт вільного ходу в приводах машин» - рукопис. Магістерська робота виконана на кафедрі – «Процеси та обладнання переробних і харчових виробництва» - Вінницький національний аграрний університет, Вінниця 2018.
Робота присвячена підвищенн. довговічності машин і механізмів, яка вимагає від науковців та інженерів розробки нових муфт вільного ходу підвищеної надійності роботи, збільшення строку служби та суттєве спрощенням їх конструкції і виготовлення.
Розглянуто та проаналізовано існуючі функціонально-конструктивні ознаки муфт.
В роботі проведено теоретичне дослідження основних характеристик КМВХ і розроблено методику визначення кінематичних, геометричних і силових параметрів їх елементів, розроблено методику розрахунку на міцність елементів кулькових муфт для різних форм периферійних кінців пазів веденої та ведучої півмуфт, проведенно експериментальні дослідження основних характеристик даних муфт з розробкою експериментальної установки та методики проведення експериментальних дослідів і обробки результатів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17359.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17359.pdf Size : 3093231 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska