The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15247
Title: Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах
Authors: Мусійчук Олександр Олексійович
Keywords: розосереджені джерела енергії, розподільча електрична мережа, відновлювані джерела електроенергії.
Date of publication: 2018-02-15 13:12:00
Last changes: 2018-02-15 13:12:00
Year of publication: 2018
Summary: В представленій магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто проблеми функціонування розподільних електричних мереж з розподіленими джерелами енергії, та вплив їх на надійність електропостачання в розподільних електричних мережах. В роботі проведено аналіз сучасного стану відновлюваної енергетики в світі та Україні. Проаналізовано основні задачі, що виникають при інтенсивній розбудові електричних станцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії. Розроблено метод оптимального керування режимом роботи розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії та апаратами секціонування за критерієм зменшення втрат активної потужності в цих мережах. Запропонований метод дозволяє покращити якість та надійність електропостачання в розподільних мережах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15247.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15247.pdf Size : 2998660 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska