The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19291
Title: Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття
Authors: Тіторенко О. М.
Keywords: агробіорізноманіття біологічне землеробство, органічне землеробство, сільське господарство, родючість, рослинницька продукція, добрива
Date of publication: 2019-02-04 10:44:08
Last changes: 2019-02-04 10:44:08
Year of publication: 2018
Summary: Розглянуто та досліджено питання актуальності ведення біологічного землеробства з метою збереження та відтворення агробіорізноманіття, що має важливе не лише аналітичне значення, а й превентивне, оскільки виявлення можливостей і загроз щодо розвитку біологічного землеробства повинне забезпечити шлях до продовольчої безпеки держави. На основі результатів аналізів ґрунтових проб подано показники родючості ґрунтів за вмістом поживних речовин, гумусу і ступенем кислотності у розрізі окремих полів, сівозмін та інших угідь. На основі проведених досліджень розроблено агроекологічні паспорти полів на земельні ділянки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19291.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2018. - № 11. - С. 171-182.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19291.pdf Size : 992950 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska