The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20870
Title: Установка для виготовлення паливних брикетів
Authors: Алієв Е. Б., Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М.
Keywords: макуха, олійні культури, брикети, параметри, філь’єра, продуктивність, потужність
Date of publication: 2019-07-08 14:57:41
Last changes: 2019-07-08 14:57:41
Year of publication: 2018
Summary: За рахунок удосконалення технологій переробки макух можливе виділення лушпиної фракції, яка містить в основному більшу кількість клітковини, і використовується для виготовлення паливних брикетів, та білкової фракції яку слід застосовувати, для збільшення виробництва і покращення якості
білкових кормів як однієї з найважливіших задач в підвищені продуктивності птиці та тварин. Метою досліджень є підвищення ефективність установки для виготовлення паливних брикетів з лушпиної фракції макухи олійних культур шляхом обґрунтування її конструктивно-технологічних параметрів. В
результаті досліджень розроблено конструкцію і експериментально обґрунтовано конструктивно-технологічні параметри установки для виготовлення паливних брикетів. Встановлено, що найбільш ефективним є брикетувальник із філь’єрою діаметром 50 мм. При цьому продуктивність брикетування становить 264 кг/год, затрати потужності на брикетування – 7,2 кВт.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20870.pdf
Publication type: Статті
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2018. - № 4 (103). - С. 69-74.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20870.pdf Size : 3803588 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska