The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19216
Title: Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату
Authors: Яропуд В.М.
Keywords: машинне доїння, пульсатор, доїльний апарат, процес, конструктивно-режимні параметри
Date of publication: 2019-01-31 08:42:58
Last changes: 2019-01-31 08:42:58
Year of publication: 2018
Summary: Важливим технологічним процесом молочного тваринництва є машинне доїння корів. Переваги цього процесу очевидні – істотне підвищення продуктивності оператора машинного доїння і значне полегшення його праці. Проте очевидні і недоліки машинного доїння, серед яких перше місце займає недосконалість доїльної техніки. В першу чергу це відноситься до пульсаторів доїльних апаратів. Основними їх недоліками є те, що в разі засмічення дросельного каналу не забезпечується необхідний режим роботи доїльного апарату.
На основі аналізу відомих конструктивних схем розроблено нову конструкцію пульсатора доїльного апарату з метою підвищення ефективності експлуатаційних параметрів доїльної установки. Запропонована конструкція відповідає зоотехнічним вимогам. Використання розробленого пульсатора дасть змогу підвищити ступінь очищення атмосферного повітря, що надходить в нього, зокрема, забезпечуватиметься бактерицидне очищення і за рахунок цього підвищуватиметься експлуатаційна надійність його роботи, а також покращиться якість видоєного молока. У результаті проведених розрахунків конструкційних параметрів розробленого пульсатора: визначено діаметри верхньої dв.к. = 40 мм і нижньої частини клапана dн.к. = 10 мм. Визначені раціональні режимні параметри його роботи: частота пульсацій відповідає значенню 60 хв-1, а співвідношення тактів 0,6.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19216.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2018. - № 1(100). - С. 55-61.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19216.pdf Size : 4148463 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska